Växtodling - specialisering 2

vete

Arbetar du med lantbruk och vill stärka din kompetens?

Fördjupningskursen i Växtodling specialisering passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

Du lär dig om odlingstekniken för olika grödor (stråsäd, trindsäd, oljeväxter, vall mm) och fördjupar dig speciellt i några av dem. Du får kunskap om hur man styr odlingen så att det blir god kvalitet antingen du ska använda den till foder eller livsmedel. Kursen behandlar aktuella odlingsfrågor om dränering och bevattning, växtskydd och växtnäring, och belyser odlingens möjligheter i framtiden.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Per Erik Larsson

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-03 15:07