Växtodling - specialisering

crop

Kursen Växtodling specialisering passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

Du lär dig att utforma planer och strategier för växtodling och gödsling, om växtskyddsåtgärder och om lagring och produktkvalitet. Kursen behandlar också miljö och biologi kopplat till växtodling, lagar och bestämmelser och den kommande utvecklingen inom växtodling.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i flera olika kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa hela utbildningen eller själv göra ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Kurserna ges i ett rullande schema över läsåren.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Per Erik Larsson

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:13