Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Vill du lära dig grunderna i odling av grönsaker, frukt och bär?

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna i odling och odlingsplanering. Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom odlingens alla delar såsom plantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring.

Kursen är en distansutbildning på  som omfattar 100 poäng och innehåller två platsbundna träffar á fyra dagar. Du som studerande kommer under hela kursen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong.

Morgan Sjöberg

Lärare gymnasium, yrkesämnen
Telefonnummer
Förkunskap
Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
Kursstart: 2019-02-25
Kursslut: 2019-05-03
Sökbar till och med: 2018-12-31

Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:07