Skogsvårdsentreprenör

skogsvård

Vill du arbeta professionellt inom skogsnäringen med skogsvård, som företagare och entreprenör? Eller vill du utveckla dina kunskaper för att sköta egen skog?

Vår utbildning till yrkesinriktad skogsvårdsentreprenör ger dig yrkeskunskaper inom bland annat skogsskötsel, ekonomi och virkeslära. Du får möjlighet att köra upp och skriva proven för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB) och kompetensbeviset ”Natur och Kulturmiljövård i skogen”, vilket gör dig direkt anställningsbar i näringen. Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du även stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård.

Utbildningen omfattar ett års halvtidsstudier (500 p) och genomförs på distans med regelbundna utbildningsträffar. Vid träffarna arbetar vi med praktiska moment, uppföljning av inlämningsuppgifter och föreläsningar. Under hemstudieperioderna har du handledning av yrkeslärare inom skogsnäringen. Vi använder oss av en internetbaserad undervisningsplattform för kommunikation mellan lärare och student.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Du ska minst ha grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Sökbar: 2019-01-01
Sökbar till och med: 2019-01-31
Kursstart: 2019-04-08
Kursslut: 2020-04-03

Studieperioder:
2019-04-08 - 2020-04-03 med uppehåll för lov v.30-31 2019

Studieform
Halvfart-distans

Kurslitteratur:                  
Meddelas vid kursstart.
 
Kostnad:                            
Du bekostar din kurslitteratur
 
Studieekonomi:                
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. www.csn.se
 
Betyg:                                
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F
 
Notera:                              
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux – tag därför gärna kontakt med din kommuns handläggare när du söker.

Johan Tropp

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:04