Grundkurs i skogsbruk

skog

Grundkurs i skogsbruk

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha bred grundläggande kunskap inom skog.

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning är du anställningsbar och har stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård.
 
I utbildningen ingår kurser som ger dig kunskap inom skogskötsel och virkeslära. Du får utbildning mot Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB) samt kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen”, vilket ger dig en anställningsbarhet i näringen. Dessutom får du praktiska och teoretiska grunder i terrängtransport och virkestransport med skotare.

Utbildningen omfattar 1 års halvtidsstudier och genomförs på distans med regelbundna utbildningsträffar på skolan. Vid träffarna arbetar vi med praktiska moment, uppföljning av inlämningsuppgifter och föreläsningar. Under hemstudieperioderna har du handledning av yrkeslärare inom skogsnäringen. Vi använder oss av en internetbaserad undervisningsplattform för kommunikation mellan lärare och student.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

  • Motor- och röjmotorsåg 1 (MOTMOT01)
  • Skogsskötsel 1 (SKGSKO01)
  • Virkeslära (SKGVIR0)
  • Terrängtransporter (SKMTER0)
  • Virkestransport med skotare (SKMVIE0)

Du ska minst ha grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Studieform
Halvfart-distans

Kurslitteratur:                  
Meddelas vid kursstart.
 
Kostnad:                            
Du beskostar din kurslitteratur
 
Studieekonomi:                
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. www.csn.se
 
Betyg:                                
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F
 
Notera:                              
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux – tag därför gärna kontakt med din kommuns handläggare när du söker.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
E-post

Björn Larsson

Utbildningssamordnare
Telefonnummer
E-post

Johan Tropp

Ansvarig lärare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:23