Lantbruksutbildning

Sökbar till och med 2019-01-20

Vår lantbruksutbildning ger dig en gedigen teoretisk grundkunskap inom djurhållning, lantbruksmaskiner, växtodling och företagsekonomi.

Utbildningen passar dig som exempelvis vill starta eller överta ett lantbruksföretag eller planerar att läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill öka din kompetens.

Utbildningen sker på distans med handledning via internet av lärare på skolan och med en till två obligatoriska träffar var femte vecka. Träffarna innefattar bland annat undervisning, kunskapskontroller, erfarenhetsbyte, studiebesök och genomgång av hemuppgifter. Utbildningen består av fem kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens.

Vi använder lärplattformen Pingpong. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Uddetorp i Skara.

  • Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02)
  • Lantbruksdjur specialisering (LANLAN00S)
  • Lantbruksmaskiner 1 (LAULAT01)
  • Lantbruksmaskiner 2 (LAULAT02)
  • Växtodling - specialisering (VAOVAT00S)

Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Sökbar: 2018-12-15
Sökbar till och med: 2019-01-15
Kursstart: 2019-03-18
Kursslut: 2020-03-13
Lovuppehåll v51-52.
Studieform
Halvfart-distans

Lilian Graje

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:07