Lantbruksmaskiner 1

Sökbar till och med 2019-01-20

Kursen lantbruksmaskiner 1 passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

Kursen tar upp vilka maskiner, redskap och utrustning som vanligtvis används och de grundläggande rutiner som finns kring tillsyn, service och underhåll. Du lär dig även om miljömässiga effekter, ergonomi, säkerhet samt lagar och bestämmelser kopplat till lantbruksmaskiner. 

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i flera olika kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa hela utbildningen eller själv göra ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Kurserna ges i ett rullande schema över läsåren.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Sökbar till och med: 2019-01-31
Kursstart: 2019-03-18
Kursslut: 2019-05-24
Studieform:
Halvfart-distans


Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Lilian Graje

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-18 09:10