Handelsträdgård

handelsträdgård

I det här kurspaketet får du lära dig grunderna i floristyrket, växtkunskap, skötsel, beskärning och trädvård.

Kursen är en distansutbildning med 50 % studietakt som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar, om tre sammanhängande dagar varje månad. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

 

Utbildningen ger dig grundkunskaper inom bland annat odling av plantskoleväxter, sortimentskunskap och kvalitetsregler samt odlingsplanering i samband med produktion av buskar, träd, barrväxter och perenner. Du kommer att få lära dig om jordbearbetning, jordblandningar, bevattning, gödsling och förökning. Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar samt planering och ergonomi. Utbildningen ger dig även baskunskaper inom floristyrket, bland annat tekniker för att skapa vackra buketter, kransar och dekorationer.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på handelsträdgård eller ett större garden center. 

 

Hantverk-introduktion - 200p

Växtkunskap 2 - 100p

Trädgårdsodling plantskoleväxter - 100p

Beskärning och trädvård - 100p

- Du ska vara minst 20 år

- Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Utbildningsstart och slut
Start: 2019-03-25
Slut: 2020-03-20
Lov: v.33-34

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri men du behöver få din utbildning beviljad av din hemkommun. Ansökan till hemkommunen gör du i samband med den vanliga ansökningen till våra utbildningar som sker via ALVIS som öppnar via utbildningssidan när den är sökbar.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-18 09:02