Handelsträdgård - Lärling

florist

Vill du jobba på en handelsträdgård? I det här kurspaketet lär du dig grunderna inom floristyrket, växtkunskap, skötsel, beskärning, kundbemötande, trädvård och service.

Utbildningen ger dig grundkunskaper inom floristyrket i kurserna Hantverk intro och Florist 1, du kommer där bland annat att få lära dig att skapa vackra buketter, dekorationer, kransar, arbeta med färg och formlära, kunskap kring planering, skötsel och egenskaper hos snittblommor och krukväxter.

Inom kursen Trädgårdsodling plantskoleväxter går vi igenom och arbetar med sortimentskunskap och kvalitetsregler samt odlingsplanering i samband med produktion av buskar, träd, barrväxter och perenner. Du kommer att få lära dig om jordbearbetning, jordblandningar, bevattning, gödsling och förökning. Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar samt planering och ergonomi. Utbildningen ger dig också kunskaper inom service, att arbeta med försäljning, kommunikation och förhållningssätt.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på handelsträdgård eller ett större garden center. 

 

Kursen är en Lärlingsutbildning i 100 % studietakt på 40veckor som omfattar 800 poäng och innehåller platsbundna träffar, om fyra sammanhängande dagar varje månad samt distansstudier. 70% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du med fördel kan vara på din hemort. 
Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

Du ska minst ha grundskola eller motsvarande med lägst betyget
godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik
.

Ansökan stänger: 2019-01-15
Kursstart:
 2019-03-11
Kursslut: 2019-12-13

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri men du behöver få din utbildning beviljad av din hemkommun. Ansökan till hemkommunen gör du i samband med den vanliga ansökningen till våra utbildningar som sker via ALVIS som öppnar via utbildningssidan när den är sökbar.

Studieform
Lärling

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-18 09:02