Grundkurs trädgård

I det här kurspaketet får du lära dig grunderna inom trädgårdens olika moment som beskärning och trädvård, skötsel av gröna miljöer, växtkunskap och anläggning.

Kursen är en distansutbildning på halvfart som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar, om tre sammanhängande dagar varje månad. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din utbildning kommer du även att få behörighet för röjsågskort RA.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på kommunal parkavdelning, kyrkogård eller inom privata trädgårdsföretag.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong. 

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

- Du ska vara minst 20 år

- Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Beskärning och trädvård  - 100 p

Skötsel av utemiljöer – 100 p

Trädgårdsanläggning – 100 p

Växtkunskap 1 – 100 p

Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär – 100 p

Utbildningsstart och slut
Start: 2019-02-25
Slut: 2020-02-21

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri men du behöver få din utbildning beviljad av din hemkommun. Ansökan till hemkommunen gör du i samband med den vanliga ansökningen till våra utbildningar som sker via ALVIS som öppnar via utbildningssidan när den är sökbar.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Morgan Sjöberg

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:08