Grundkurs trädgård

trädgråd

Grundkurs trädgård

Vill du jobba inom den gröna näringen?

I det här kurspaketet får du lära dig grunderna inom trädgårdens olika moment som beskärning och trädvård, skötsel av gröna miljöer, växtkunskap och anläggning. Under din utbildning kommer du även att få behörighet för röjsågskort RA.

Kursen är en distansutbildning på halvfart som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar, om tre sammanhängande dagar varje månad. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong. 

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på kommunal parkavdelning, kyrkogård eller inom privata trädgårdsföretag.

Antagning sker till Naturbruksskolan Uddetorp och du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp och Sötåsen. 

- Du ska vara minst 20 år

- Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Beskärning och trädvård  - 100 p

Skötsel av utemiljöer – 100 p

Trädgårdsanläggning – 100 p

Växtkunskap 1 – 100 p

Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär – 100 p

 

Sökbar: 2018-11-01
Sökbar till och med: 2018-11-30
Kursstart: 2019-02-25
Kursslut: 2020-02-21

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Morgan Sjöberg

Lärare gymnasium, yrkesämnen
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-08-29 13:51