Grönyteskötare

grönyteskötare

En utbildning speciellt för dig som vill arbeta med skötsel av utemiljöer inom den offentliga och privata sektorn

Naturbruksförvaltningen tar klivet närmare regionens största stad och bedriver utbildning på en fullt rustad lantgård nära inpå tätbebyggt område. 

Målet med den storstadsnära belägenheten är att nå en bredare målgrupp och möta en stor efterfrågan på utbildning inom naturbruksområdet.  Samverka med Staden Göteborg och andra nyckelverksamheter i stadsdelen Angered, samarbeten präglade av utbildning och integration.

Kursen grönyteskötare tar upp kunskap inom skötsel av utemiljöer i bostadsområden och kring tätorter, och fokuserar därmed på arbete i folktäta miljöer. Kursen ger grunder i växtkunskap och marklära samt övriga praktiska och teoretiska moment som förekommer inom yrkesområdet. Kursen är en distansutbildning med platsbundna träffar och läses på halvfart, 50% studietakt, och innefattar 600 gymnasiepoäng om 60 veckor. 

Du som studerande kommer under utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong. 

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på Angereds gård utanför Göteborg.

Du ska ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart
2019-05-06
Kursslut
2020-06-26
Sökbar t.o.m.
2019-02-28

Utbildningsform
60 veckor 50% studietakt, semidistans med platsbundna träffar.

Studieort utbilningsträffar
Angereds Gård, Göteborg

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Kostnad
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder.

Studieekonomi
CSN berättigad, kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information, tfn 0771-276 000 eller www.csn.se

Erica Svensson

Yrkeslärare
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-11 15:55