Företagsekonomi 2

Kursen Företagsekonomi 2 passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

I kursen lär du dig att utforma en affärsidé, budgetering, kalkylering, bokföring och bokslut. Kursen behandlar också lagar och bestämmelser, ledarskap, organisation och marknadsföring.

 Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i flera olika kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa hela utbildningen eller själv göra ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Kurserna ges i ett rullande schema över läsåren.

Studieform
Halvfart-distans

Kostnad:
Priset för 2018 är ännu ej fastställt
68,25 kr per studiepoäng exkl moms 25% gäller för 2017

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.
Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Karin Karlsson

Utbildningssamordnare

Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:20