Ekologisk grönsaksodling

Vill du lära dig grunderna inom småskalig ekologisk grönsaksodling?

I det här kurspaketet lär du dig att planera och utföra alla viktiga moment inom odling av grönsaker, frukt och bär. Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom odlingens alla delar som plantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring. Under utbildningstiden kommer du även att lära dig grunderna i företagsekonomi med inriktning mot grönsaksodling. 

Kursen är en distansutbildning med 50 procents studietakt som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar. Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Pingpong.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

Du ska vara minst 20 år

Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Trädgårdsodling 1 100-p

TRRTRA0

Trädgårdsodling Grönsaker, frukt och bär 100-p

TRRTRD0

Trädgårdsodling specialisering 100-p

TRRTRA00S

Odling växthus specialisering 100-p

ODIODI00S

Företagsekonomi 2 100p

FÖRFÖR02

Utbildningsstart och slut
Startdatum 2019-01-07
Slut 2020-01-03

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri men du behöver få din utbildning beviljad av din hemkommun. Ansökan till hemkommunen gör du i samband med den vanliga ansökningen till våra utbildningar som sker via ALVIS som öppnar via utbildningssidan när den är sökbar.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Morgan Sjöberg

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-10 11:07