Djurskötare i lantbruk

lantbruksdjur

Djurskötare i lantbruk

Om djurskötare i lantbruk
För dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundkunskaper. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de vanligaste produktionsdjuren i svenskt lantbruk. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Du får också lära dig hantera utrustning och maskiner som används i arbetet med djuren.

Arbetssätt, distansutbildning
Utbildningen omfattar 20 veckors heltidsstudier som motsvarar 400p. De består av sammanhängande perioder om 3-4 veckor av skolförlagd utbildning varvat med APL(praktik)-perioder om 4-5 veckor på ett lantbruksföretag med djurhållning. Den skolförlagda utbildningen sker på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara medan APL med fördel genomförs på hemorten. Tillgång till egen dator krävs både under de skolförlagda perioderna och under APL.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
E-post

Karin Karlsson

Utbildningssamordnare
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:19