Djurskötare lantbruk - Inriktning mjölk, nöt och gris

grisar

Vår utbildning till djurskötare för lantbruk med inriktning mot nöt och gris ger dig de grundläggande kunskap du behöver för att kunna arbeta professionellt med de vanligaste produktionsdjuren i svenskt lantbruk.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundkunskaper. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Under utbildningen ges även en introduktion om maskiner och teknik som används inom djurhållning idag.
 
Utbildningen inleds med en orienteringskurs (100 p) om svenskt lantbruk och djurhållning. Då varvas praktiska övningar på skolans jordbruk med studiebesök och teoretisk undervisning. Har du tidigare erfarenheter inom lantbruk finns möjlighet att få dina kunskaper validerade. Orienteringskursen genomförs med tre skolförlagda dagar per vecka och två hemstudiedagar.

Efter den inledande orienteringskursen läser du yrkeskurser (400 p) som ger dig möjlighet till fördjupning om ett eller två djurslag (mjölk/nöt/lamm/gris) och du gör APL (arbetsplatsförlagd utbildning) på lantbruksföretag med modern djurhållning. Yrkeskurserna genomförs med två skolförlagda dagar och tre dagar APL per vecka. APL görs med fördel på din hemort. En mindre del av de skolförlagda momenten kan genomföras på distans.

Utbildningen ges på helfart 100 procent och omfattar 25 veckors studier om totalt 500 poäng. Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Pingpong. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Sökbar: 2018-08-15
Sökbar till och med: 2018-10-05
Kursstart: 2018-11-19
Kursslut: 2019-05-24

Studietider
20181119 - 20181221 Yrkesintroduktion Lantbruk (orienteringskurs) 5 v =100p (ok)
20181222 - 20190106 Lovuppehåll
20190107 - 20190524 Yrkeskurser 20 v = 400p (ok)

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Karin Karlsson

Utbildningssamordnare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-01 08:46