Djurvårdare - Djursjukvård

katt

Djurvård - Djursjukvård

Vill du jobba på djursjukhus eller djurklinik? I vår utbildning Djurvårdare D9 lär du dig grunderna inom djursjukvård och får även möjlighet till D9-behörighet (grundkurs för läkemedelshantering) för hund och katt. Efter utbildningen kan du anställas på veterinärklinik eller på djursjukhus.

Utbildningen omfattar 500 poäng vilket motsvarar drygt en termins heltidsstudier. Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á tre dagar, där du får utföra och träna på praktiska moment. Efter avslutad utbildning får du betyg i de ingående gymnasiekurserna och vid ett separat godkänt teoretiskt och praktiskt prov ges D9-behörighet för katt och hund.

Många av våra elever har fått arbete ute på djurkliniker runt om i landet. Där jobbar de ofta med kundmottagning och den dagliga vården av djuren på kliniken, allt från rastning till utfodring. I arbetet på klinik ingår även att assistera djursjukskötare och veterinär i det dagliga arbetet. För att få arbeta med vissa uppgifter krävs då D9-behörighet, vilket i sin tur kräver ett godkänt D9-prov under utbildningstiden.

  • Djurens biologi (BIGDJE0) 100 poäng
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DJRDJU01) 100 poäng
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DJRDJU02) 200 poäng
  • Djur specialisering (DJUDJU00S) 100 poäng

Förkunskaper
Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Intyg
Du får kursbetyg i betygsskalan A-F i ingående kurser. Samt vid separat godkänt behörighetsprov följande certifikat:
* D9-behörighet – Grundläggande behörighet att hantera läkemedel inom vård av katt och hund.

Utbildningsplats/-er
Skolförlagda träffar primärt förlagda på Uddetorp/Sötåsen. I övrigt distans via utbildningsplattform PingPong.

CSN information
Utbildningen är studiemedelberättigad.

Kurslitteratur
Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns
ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Studieekonomi
Du bekostar själv din kurslitteratur, dina arbetskläder och eventuell skyddsutrustning.
Resekostnader, mat och boende i samband med utbildningen står du själv för.

Betyg
Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:18