Agroforestry

agro

Vill du lära dig mer om hållbara odlingssystem?

Naturbruksförvaltningen tar klivet närmare regionens största stad och bedriver utbildning på en fullt rustad lantgård nära inpå tätbebyggt område. 

Målet med den storstadsnära belägenheten är att nå en bredare målgrupp och möta en stor efterfrågan på utbildning inom naturbruksområdet.  Samverka med Staden Göteborg och andra nyckelverksamheter i stadsdelen Angered, samarbeten präglade av utbildning och integration.

Den här utbildningen handlar om Agroforestry och hur vi på bästa sätt tar hand om allt från mindre odlingsområden till större arealer genom hållbara odlingssystem. Perenna odlingssystem kan hjälpa till att hålla produktionen uppe, för kretsloppet och vårt klimat.

Till exempel ett självgenererande system som genom kombination av bärbuskar, träd och skog eller andra växtkombinationer, som tillsammans kan främja varandra och öka mångfalden i naturen. Hur och vad som ska odlas beror till stor del på vilka produkter som efterfrågas. Att själv driva företag eller att arbeta inom Agroforestry är en viktig del i utbildningen. Kursen är en semidistansutbildning med platsbundna träffar och läses på halvfart, 50% studietakt, och innefattar 500 gymnasiepoäng om 50 veckor. 

Du som studerande kommer under utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong. 

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på Angereds gård utanför Göteborg.

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
  • Mångbruk av skog (SKOMÅN0)
  • Beskärning och trädvård (SKÖBEK0)
  • Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S)

Du ska ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart
2019-05-20
Kursslut
2020-05-01
Sökbar t.o.m.
2019-03-15

Utbildningsform
50 veckor 50% studietakt, semidistans med platsbundna träffar.

Studieort utbilningsträffar
Angereds Gård, Göteborg

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Kostnad
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder.

Studieekonomi
CSN berättigad, kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information, tfn 0771-276 000 eller www.csn.se

Jan Anderson

Yrkeslärare
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-11 15:43