Lantbruksutbildning Distans

kossor

Vår lantbruksutbildning ger dig en gedigen teoretisk grundkunskap inom djurhållning, lantbruksmaskiner, växtodling och företagsekonomi.

Lantbruksutbildning 
Utbildningen passar dig som exempelvis vill starta eller överta ett lantbruksföretag eller planerar att läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill öka din kompetens.

Utbildningen sker på distans med handledning via internet av lärare på skolan och med en till två obligatoriska träffar var femte vecka. Träffarna innefattar bland annat undervisning, kunskapskontroller, erfarenhetsbyte, studiebesök och genomgång av hemuppgifter. Utbildningen består av fem kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens.

Vi använder lärplattformen Pingpong. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Endast sökbar för:
Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

  • Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02)
  • Lantbruksdjur specialisering (LANLAN00S)
  • Lantbruksmaskiner 1 (LAULAT01)
  • Lantbruksmaskiner 2 (LAULAT02)
  • Växtodling - specialisering (VAOVAT00S)

Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Studieform
Halvfart-distans

Kostnad:
68,25 kr per studiepoäng exkl moms 25%
Priset gäller för kalenderåret 2017

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.
Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Karin Karlsson

Utbildningssamordnare

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:09