Lantbruksdjur specialisering

Lantbruksdjur - specialisering

Kursen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare.

Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande schema över läsåren.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Studieform
Halvfart-distans

Kostnad:
Priset för 2018 är ännu ej fastställt
68,25 kr per studiepoäng exkl moms 25% gäller för 2017

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
E-post

Karin Karlsson

Utbildningssamordnare
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-19 15:40