Ekologisk grönsaksodling

tomater i kvällssol

Vill du lära dig grunderna inom småskalig ekologisk grönsaksodling?

I det här kurspaketet lär du dig att planera och utföra alla viktiga moment inom odling av grönsaker, frukt och bär. Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom odlingens alla delar som plantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring. Under utbildningstiden kommer du även att lära dig grunderna i företagsekonomi med inriktning mot grönsaksodling. 

Kursen är en distansutbildning med 50 procents studietakt som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar. Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Pingpong.

Antagning sker till Naturbruksskolan Uddetorp och du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp och Sötåsen.

Du ska vara minst 20 år

Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Trädgårdsodling 1 100-p

TRRTRA0

Trädgårdsodling Grönsaker, frukt och bär 100-p

TRRTRD0

Trädgårdsodling specialisering 100-p

TRRTRA00S

Odling växthus specialisering 100-p

ODIODI00S

Företagsekonomi 2 100p

FÖRFÖR02

Utbildningsstart och slut

Startdatum 2019-01-07 Slut 2020-01-03 lov 51–52

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer

Morgan Sjöberg

Lärare gymnasium, yrkesämnen
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:07