Floristutbildning

Läs en floristutbildning och utveckla din konstnärliga talang inom blomsterbinderi!

Floristutbidning
Är du intresserad av blommor? Vill du utveckla din konstnärliga talang inom blomsterbinderi, färg och form, arbeta inom ett kreativt och omväxlande yrke? Då kan floristyrket vara något för dig!

I en kreativ och naturnära miljö på Naturbruksskolan Sötåsen får du en yrkesutbildning i konsten att arbeta med blomsterdekorering.  Med fräscht blomstermaterial och med vacker natur utanför dörren, kommer din fantasi och kreativitet att blomstra. Du får personlig handledning och förbereds för en bra framtid där du får kunskaper och färdigheter i hela hantverksprocessen. Vi utbildar dig för att arbeta inom blomsterbranschen som anställd eller egenföretagare. Utbildningen ger dig färdigheter i att kombinera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt ge kunskaper om krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen.

Utbildningen varvas av praktik och teori i en kombination inne på skolan. Under utbildningen kommer du också att vara ute i butik, arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som ska bidra till att du utvecklar dina yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Utbildningen bygger på gymnasiekurser i en omfattning av heltidsstudier, 45 veckor.

Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vår fördjupningsutbildning 20 veckor och få en yrkesexamen inom floristik. Utbildningen bygger på grundutbildningen där det finns möjlighet att ta Yrkesbeviset som är första steget till Gesällbrevet.

Läs floristutbildningen som yrkesvux eller lärlingsutbildning
Du börjar från grunden och behöver inte ha några förkunskaper. Du kan antingen läsa utbildningen som yrkesvux, vilket innebär att utbildningen i huvudsak är skolförlagd. Eller så kan du läsa utbildningen som lärling, vilket innebär att övervägande delen av utbildningen är förlagd till en arbetsplats (APL), som med fördel kan vara på din hemort.

Det finns möjlighet att bekosta sin utbildning själv. För mer information gällande detta kontakta Kanalskolan.

Floristutbildningen består av följande kurser:

  • Tradition och utveckling - 100 p
  • Florist 1 - 200 p
  • Florist 2 - 200 p
  • Florist 3 - 200 p
  • Florist 4 - 200 p
  • Entreprenörskap - 100 p

Summa 1000 p

Du måste ha tillgång till dator och internet då vissa teoretiska delar i utbildningen sker via lärplattformen Ping-Pong samt att du jobbar med att föra digitala dokumentations loggböcker, skriftliga inlämningar, presentationsteknik och bildhantering över dator.

Certifierad utbildning genom Floristernas yrkesråd (FYR)
Läs mer på http://www.floristernasyrkesrad.se

Skola: Kanalskolan i Töreboda
Utbildningsplats: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda
Utbildningstyp: Vuxenutbildning (Komvux)
Längd:45 veckor
Utbildningstakt: Heltid
Förkunskapskrav: Matematik, svenska
Inträdeskrav: 20 år
Studiestöd: Studierna är CSN berättigad
Ansökan: Ansökan sker genom din hemkommun till Kanalskolan.
Ansökningsblankett: http://bit.ly/2BUFubi

Det finns möjlighet att bekosta sin utbildning själv. För mer information gällande detta kontakta Kanalskolan.

Nils-Evert Kjellén, Rektor/SYV Kanalskolan
Mail: nisse.kjellen@toreboda.se
Tel: 0506 - 18 079

Sara Bengtzelius, Utbildningsansvarig/Floristlärare
Mail:sara.bengtzelius@vgregion.se
Tel: 0724 - 02 77 26

Anna-Karin Westlund, Floristlärare, försäljning
Mail:anna-karin.westlund@vgregion.se
Tel: 0724 - 51 42 48