Floristutbildning – fördjupning

Har du läst en grundutbildning till florist och vill fördjupa dina kunskaper? Vill du utveckla en personlig stil inom floristyrket?

Utbildningen bygger på vår grundutbildning och du har här möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom floristik med mer avancerade binderier, tekniker och komposition samt servicekunskap.

Vi arbetar med service, teknisk skicklighet, kvalitet och design som de centrala delarna i utbildningen där du får utveckla din känsla för färg, form och komposition. Arbeta från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.  Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och genomsyrar utbildningen för dig och du går ut med en yrkesexamen.
Du har också möjlighet att avlägga ditt Yrkesbevis som är första steget till Gesällbrevet som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen är i huvudsak skolförlagd och viss del av utbildningen sker på en arbetsplats (APL) Utbildningen varvas av praktik och teori i en kombination och bygger på gymnasiekurser i en omfattning av heltidsstudier, 20 veckor. 

Det finns möjlighet att bekosta sin utbildning själv. För mer information gällande detta kontakta Kanalskolan.

Fördjupningsutbildningen består av följande kurser:

  • Florist 5 – 200 p
  • Florist 5spec – 50 p
  • Florist 6a – 100 p
  • Personlig försäljning – 100 p

Summa 450 p

Du måste ha tillgång till dator och internet då vissa teoretiska delar i utbildningen sker via lärplattformen Ping-Pong samt att du jobbar med att föra digitala dokumentations loggböcker, skriftliga inlämningar, presentationsteknik och bildhantering över dator.

Certifierad utbildning genom Floristernas yrkesråd (FYR)
Läs mer på http://www.floristernasyrkesrad.se

Skola: Kanalskolan i Töreboda
Utbildningsplats: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda
Utbildningstyp: Vuxenutbildning (Komvux)
Längd: 20 veckor
Utbildningstakt: Heltid

Förkunskapskrav: Matematik, svenska, grundutbildning inom florist.
Inträdeskrav: 20 år
Studiestöd: Studierna är CSN berättigad
Ansökan: Ansökan sker genom din hemkommun till Kanalskolan.
Ansökningsblankett: http://bit.ly/2BUFubi

Nils-Evert Kjellén, Rektor/SYV Kanalskolan
Mail: nisse.kjellen@toreboda.se
Tel: 0506 - 18 079

Sara Bengtzelius, Utbildningsansvarig/Floristlärare
Mail:sara.bengtzelius@vgregion.se
Tel: 0724 - 02 77 26

Anna-Karin Westlund, Floristlärare, försäljning
Mail:anna-karin.westlund@vgregion.se
Tel: 0724 - 51 42 48