Angereds gård

växthus

Tycker du om att arbeta utomhus? Vill du lära dig att sköta parker, planteringar och utemiljöer i våra bostadsområden?

Utbildningen ger dig en bra grund inom skötsel av park- och trädgårdsmiljöer. Du får bland annat lära dig att beskära träd, hantera gräsklippare, grästrimmer och röjsåg. Vill du kan du även studera allmänna ämnen på gymnasienivå under hälften av tiden. Det ingår även studiebesök och praktik under utbildningen, vilket ger dig möjlighet att skapa värdefulla kontaktnät.

Målet med kursen är att du direkt efter genomförd utbildning ska kunna gå ut i arbete på bostadsbolag eller hos annan entreprenör som arbetar med utemiljöskötsel. Kursen ger dig möjlighet att även få behörighet i Sva1/Sv 1. Du kan också välja att fortsätta studera på Allmän kurs på gymnasienivå på skolan i Hammarkullen för att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Utbildningen är förlagd till Angereds gård, ett stadsnära lantbruk under utveckling till ett centrum för samspel stad-land.


Senast uppdaterad: 2018-05-04 13:28