Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Vill du lära dig grunderna i odling av grönsaker, frukt och bär?

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna i odling och odlingsplanering. Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom odlingens alla delar såsom plantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring.

Kursen är en distansutbildning på  som omfattar 100 poäng och innehåller två platsbundna träffar á fyra dagar. Du som studerande kommer under hela kursen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong.

Studieort är Vuxenutbildningscentrum Uddetorp utanför Skara. 

 

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

- Du ska vara minst 20 år

- Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap

Utbildningsstart och slut
Start: 2019-02-25
Slut: 2019-05-03

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri men du behöver få din utbildning beviljad av din hemkommun. Ansökan till hemkommunen gör du i samband med den vanliga ansökningen till våra utbildningar som sker via ALVIS som öppnar via utbildningssidan när den är sökbar.

Morgan Sjöberg

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-15 08:42