Ekologisk grönsaksodling

Vill du lära dig grunderna inom småskalig ekologisk grönsaksodling?

I det här kurspaketet lär du dig att planera och utföra alla viktiga moment inom odling av grönsaker, frukt och bär. Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom odlingens alla delar som plantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring. Under utbildningstiden kommer du även att lära dig grunderna i företagsekonomi med inriktning mot grönsaksodling. 

Kursen är en distansutbildning med 50 procents studietakt som omfattar 500 poäng och innehåller platsbundna träffar. Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Pingpong.

Antagning sker till Naturbruksskolan Uddetorp och du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp och Sötåsen.

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan.

Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Trädgårdsodling 1 100-p

TRRTRA0

Trädgårdsodling Grönsaker, frukt och bär 100-p

TRRTRD0

Trädgårdsodling specialisering 100-p

TRRTRA00S

Odling växthus specialisering 100-p

ODIODI00S

Företagsekonomi 2 100p

FÖRFÖR02

Utbildningsstart: 2019-01-07
Utbildningsslut: 2020-01-03
Lov: v.51 – v.52

Morgan Sjöberg

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:10