Lantbruksmaskiner 2

Sökbar från och med 2019-03-01

Kursen lantbruksmaskiner 2 passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

I kursen lär du dig om val av maskiner och teknisk utrustning, dess användningsområden, vilka system som finns för styrning, kontroll och datainsamling samt om ekonomin kring lantbruksmaskiner. Kursen blickar också framåt och tar upp aktuell forskning och utveckling på området.

 

Endast sökbar för:
Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.


Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i flera olika kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa hela utbildningen eller själv göra ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Kurserna ges i ett rullande schema över läsåren.

Sökbar: 2019-03-01
Sökbar till och med:
2019-05-10
Kursstart: 2019-05-27
Kursslut:
2019-08-02
Studieform
Halvfart-distans

Kostnad:
Priset för 2019 är ännu ej fastställt


Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.
Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Lilian Graje

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:14