Naturbruksskolan Svenljunga

Tillbringa din gymnasietid på ett centrum för utbildning och utveckling inom skog! Här finns 800 hektar skog, flera vilthägn och anläggningar för att arbeta med djur. Vi driver också effektiviseringsprojekt, bland annat finns enenergiautonom timmerstuga som är byggd med nygamla metoder för att tackla nutida klimatförändringar.

Skog
Skogsutbildningarna sker till stor del på skolans egna marker men också hos privata markägare och bolag. Under din skoltid har du tillgång till en modern maskinpark där nya maskiner hyrs in regelbundet.

Jakt och viltvård
Här finns en modern vilthanteringsanläggning med egna hägn för dovhjort och vildsvin. Skolan har även hundträningshägn för att träna på att jaga med hund. Jakten bedrivs i hela Västsverige där vi har ungefär 2500 hektar varav 1200 hektar i direkt anslutning till skolan. Förutom jakt på egna marker får du också åka på jaktresor.

Naturguidning
Som naturguide har du ett brett arbetsområde – naturen. Håll överlevnadskurser, bli certifierad topprepsinstruktör och lär dig samordna kanotturer och andra äventyr i naturen. Upplevelsenäringen behöver fler entreprenörer och yrkeskunniga!

Högskolebehörighet
Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa vidare på högskola till exempelvis skogsmästare, jägmästare eller viltmästare.

Utgångar möjliga att läsa på Svenljunga Naturbruksskola

Peter Nyman

Rektor Svenljunga
Telefonnummer
E-post

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
bild-155287474612359_1011302519010846
En vacker vinterbild ifrån vårat hägn
Senast uppdaterad: 2018-01-09 10:53