Innovationsprojekt Simgården

avskiljare

 

Film från Euroskills (Yrkes-EM) 2016 i Göteborg.


Syfte och Mål
SimGården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Målet är att attrahera innovatörer och utvecklingsföretag med intresse för att ta fram nya produkter inom området. Utvecklingen av digitala produkter och nya undervisningsmetoder ska resultera i en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar, som ska leda till ökad anställbarhet för våra elever.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas resultera i nya digitala produkter som ett komplement till riktiga maskiner i undervisningen av körteknik. Detta förväntas i sin tur leda till:

  • Ökad anställbarhet för elever efter examen.
  • Ökad kompetens hos elever av t ex digital teknik i förarmiljöer.
  • Ökad säkerhet för elever och personal.
  • Besparingar genom minskad lärartäthet och ökad grad av självstudier.
  • Miljövinster genom minskad användning av bränsle och arbetsmaskiner, samt förbättrad arbetsmiljö för elever och personal i undervisningen.

Planerat upplägg och genomförande
Testmiljön ska integreras i undervisningen och lärare ska engageras som testledare. Expertkonsulter som bistår med kompetens och nätverk inom sina områden kommer att anlitas, t ex inom precisionsodling, lasermätning, simuleringsteknik, trafiksäkerhet och funktionsnedsättningar liksom innovation och affärsplanering. Projektet inleds med simulatorer på ett par skolor följt av fler skolor. Ambitionen är att den utvecklade tekniken och nya undervisningsrutiner på sikt ska spridas till naturbruks- och yrkesskolor runt om i landet.

Samverkan
Testmiljö SimGården har för närvarande en tät samverkan med följande projekt:

Klimatklivet - Simulatorbaserad undervisning i körteknik

RoadShow SimGården - Mobil lärmiljö för ungdomar, barn och nyanlända

Testmiljön har även haft tät samverkan med följande avslutade projekt: 

Kompetensutveckling av Yrkeslärare 2016

Partners

Agroväst
www.agrovast.se

Högskolan i Skövde
www.his.se

Naturbruksförvaltningen
www.naturbruk.nu

Kontakt

Jörgen Holmén
projektledare
 
0700-852501 

Thomas Börjesson
testledare
 
0705-598559

 

Finansiär

Vinnova

Vinnovas utlysning ”Digitalisering för framtidens skola – Innovativa testmiljöer:
Läs mer

Vinnovas finansierade projekt ” SimGården”:
Läs mer

uiqt|wBrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{mrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jwzrm{{wvHiozw%vi{|5{m|pwui{5jwzrm{{wvHiozw%vi{|5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}