SOLMACC

Syfte och mål
Syftet med projektet är att sprida kunskap om klimatsmarta metoder och visa hur dessa metoder kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket. Målen med projektet inkluderar att visa hur klimatsmarta åtgärder kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket, visa att gårdar som arbetar med klimatsmarta åtgärder är mindre sårbara för klimateffekter och främja införandet av de innovativa metoder som testas av SOLMACC-bönder.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till en ökning av klimatanpassade gårdar, vilket i sin tur leder till fler gårdar som är mer motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringarna samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.  Då delar av projektet utförs på Naturbruksskolan Sötåsen förväntas projektet leda till en ökad anställbarhet för deras elever.

Planerat upplägg och genomförande
Under projektets gång kommer 4 gårdar (bl.a. Naturbruksskolan Sötåsen) i vart och ett av de deltagande länderna testa nya klimatsmarta metoder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. De klimatsmarta metoder som testas är effektivt kretslopp av näring på gården, optimerade växtföljder, minskad jordbearbetning och agroforesty.

För mer information om projektet gå till projektets officiella hemsida. 
SOLMACC hemsida 

 

FinansiärerSOLMACC is supported by the LIFE programme (agreement number: LIFE12 ENV/SE/000800) 

Kontakt

Britt-Marie Benjaminsson
 

Anders Assarsson
 

Partners

SOLMACC är ett internationellt projekt där 12 ekologiska gårdar från Sverige, Tyskland och Italien deltar.

uiqt|wBjzq||4uizqm5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5i{{iz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5i{{iz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}