REFRAME

REFRAME - Towards a Regional Food Frame

 

Syfte & Mål
Trots ett ökande intresse för närproducerat bland konsumenter är det svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att bygga en lönsam verksamhet. Stora kooperativ konkurrerar ut de mindre företagen som tvingas hitta nya vägar i luckorna som skapas mellan den globala marknaden och de ökade miljökraven.

Syftet med REFRAME är att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på lokalproducerad mat. Som en del i detta syftar projektet till att gynna närproducerade livsmedel genom att skapa fler regionala livsmedelskedjor.

Huvudmålet med projektet är att skapa nya och/eller bättre anpassade småföretag inom livsmedelssektor. Detta planeras ske genom en förstärkt samverkan, nya affärsförbindelser och bättre anpassade kunderbjudanden, vilket förväntas leda till en ökad omsättning för företagen.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas bidra till en tydligare bild av matchningen mellan produktion och efterfrågan av livsmedel, vilket kan leda till nya vägar för producenter att nå slutkonsumenter. Detta förväntas leda till fler regionala livsmedelskedjor, vilket i sin tur antas leda till en ökad andel lokalproducerade livsmedel och fler vinstdrivande små och medelstora livsmedelsföretag. Dessutom förväntas projektet leda till ett ökat åtagande för närproducerade livsmedel från politiker och företag. Tillsammans väntas dessa delar leda till en hållbarare livsmedelsproduktion och en starkare koppling mellan stad och land.

Planerat upplägg och genomförande
Naturbruks del av projektet kommer fokuseras mot att kartlägga regionala sjukhus behov/efterfrågan på lokalproducerade livsmedel, skapa en internhandel mellan Naturbruksskolan Sötåsen och ett av regionens sjukhus samt utveckla Sötåsen till ett lärcenter för korta livsmedelskedjor och hållbar livsmedelsproduktion.

För mer information se projektets officiella hemsida:
REFRAMEs hemsida

Finansiärer

Interreg - North Sea Region
http://www.northsearegion.eu/ 

REFRAME logga

Kontakt

Camilla Freitag
Projektledare
 
070 - 082 42 96

Hans Nilsson
 
 0700-85 25 00

Partners

Projektledning
Gemeente Groningen
http://gemeente.groningen.nl/ 

Svenska Partners
Agroväst
www.agrovast.se

Lokalproducerat i Väst
www.lokalproducerativast.se 

uiqt|wBkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}