Nya proteingrödor

Nya proteingrödor för svensk livsmedelsproduktion


Syfte och Mål
Som ett led i att möta en ökad konsumentefterfrågan av närodlade proteinrika grödor undersöks i detta projekt om åkerböna kan bli en framtida ny produkt på matbordet eller som råvara till vegetariska maträtter. Projektets andra huvudsyfte är att sprida kunskap om odling och användning av dessa nya proteinrika grödor. Målet är att stimulera till ökad odling av proteingrödor i Sverige och skapa en större miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till en ökad kunskap om och odling av proteinrika grödor i Sverige. Detta förväntas i sin tur leda till odling av ett bredare spektrum kvävefixerande proteinrika grödor och därmed ett större utbud av svenskodlade bönor på marknaden. Projektet förväntas bidra till nya produkter (t.ex. färskfrysta bönor och nya förädlade produkter med åkerböna som råvara) och fler affärsmöjligheter inom den gröna näringen. Växtodlingsbranschen kommer gynnas genom en förstärkning av den naturliga kväveförsörjningen inom lantbruket, stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet, minskad miljöbelastning och en ökad miljöhänsyn. Då delar av projektet utförs på Naturbruksskolan Sötåsen förväntas projektet leda till en ökad anställbarhet för deras elever.

Projektet tillför även ny och fördjupad kompetens till Sötåsen som därmed kan st��rka rollen som drivande aktör inom lantbrukets utveckling av nya grödor och produkter.

Planerat upplägg och genomförande
Under projektets gång utförs det testodlingar på Naturbruksskolan Sötåsen. Med hjälp av testodlingarna undersöks avkastning, lämpligt skördetillfälle samt lämplig transportmetod från fält till fabrik. Toppfrys samlar in information från kunderna angående smak, utseende och säljbarhet.

För att sprida kunskap om optimala odlingsmetoder för proteingrödor i svenska förhållanden kommer nya kurser och utbildningar inom området att utformas och lanseras. Kurserna utformas utifrån det aktuella utbildnings- och kompetensbehovet bland lantbrukare och aktörer inom näringen.

Partners

Toppfrys i Brålanda

Naturbruksskolan Sötåsen
www.naturbruk.nu

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
www.jti.se

Kontakt

Hans Nilsson
 

0700-85 25 00

uiqt|wBpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}