RoadShow SimGården

Mobil lärmiljö för ungdomar, barn och nyanlända

 

Syfte & Mål
Projektet strävar efter är att skapa intresse och sprida kunskap om de gröna näringarna till barn, ungdomar och nyanlända. Detta görs för att attrahera ny arbetskraft till de gröna näringarna.

Målet med projektet är att skapa en mobil lärmiljö i form av en trailer med spännande teknik från de gröna näringarna. Dessutom har projektet som ambition att genomföra en roadshow (roadshow SimGården) med trailern samt visa upp denna på olika events så som tävlingar, mässor, Almedalen m fl.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till en ökad kunskap om de gröna näringarna och en stärkt förståelse för att de på många sätt är högteknologiska branscher. Detta förväntas leda till ett större intresse för näringarna bland barn, ungdomar och nyanlända. Det nyskapade intresset förväntas stärka näringarna genom att fler väljer en karriär inom dessa.

Planerat upplägg och genomförande
En trailer har köpts in och håller på att inredas med naturbrukstema och innovativ teknik (simulatorer, animerade dataprogram, drönarteknik mm). Ett koncept för en roadshow kommer utvecklas vid våra naturbruksskolor för att sedan användas vid en nationell roadshow under 2018. Ambitionen är att även visa upp lärmiljön på event för bra publicitet (tävlingar, skolmässor, Almedalen m fl).

Medfinansiärer

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond
Information om utlysningen

Kontakt

Jörgen Holmén
Projektledare
 
0700-852501

uiqt|wBrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{mrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}