Klimatklivet - Simulatorbaserad undervisning i körteknik

Idag används riktiga arbetsmaskiner i körundervisningen. Detta kräver stora resurser, bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och skapar en utsatt undervisningsmiljö. För att hantera dessa utmaningar görs nu en omställning till att använda fler simulatorer i körundervisningen.

Syfte & Mål
Målet med projektet är att öka användningen av simulatorer i undervisningen.

Syftet med projektet är att:

 • Bidra till en hållbar utveckling inom skogs- och lantbruket
 • Minska utsläppet av växthusgaser från våra anläggningar.
 • Skapa en tryggare undervisning
 • Sprida kunskap om ny teknik
 • Öka anställningsbarheten för skolornas elever

Förväntade effekter & Resultat
Projektet förväntas leda till en ökad användning av simulatorer i körundervisningen och fler träningstimmar för skolornas elever. Detta förväntas skapa fördelar för miljön, i undervisningen och för utexaminerade elever.

Miljömässiga fördelar:

 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Förstärkt miljötänkt bland elever och personal
 • Spridning av miljöteknik

Fördelar i undervisningen/för utexaminerade elever:

 • Förb��ttrad arbetsmiljö för lärare och elever
 • Säkrare körundervisning
 • Större trygghet för osäkra elever
 • Ökad anställningsbarhet för skolornas elever
 • Mindre belastning på anläggningarnas fordon
 • Bättre körförmåga och mer effektiv körning hos examinerade elever

Planerat upplägg och genomförande
Under projektets gång planeras 50 dieseldrivna lantbruks- och skogsmaskiner att ersättas med simulatorer. I projektet ingår inköp av simulatorer för att stärka upp nuvarande simulatorpark och integrering av dessa undervisningen. 

Medfinansiärer

Naturvårdsverket (Klimatklivet)

Kontakt

Jörgen Holmén
Projektledare
 
0700-852501 

uiqt|wBrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{mrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}