Beteendehantering för framtiden

Syfte och Mål
Beteendehantering med fokus på djurvälfärd är ett snabbt växande område både i och utanför Sverige. Denna snabba utveckling öppnar upp för en diversifiering inom branschen, vilket innebär goda möjligheter att utveckla nya koncept och affärsidéer samtidigt som djurvälfärd gynnas. 

Målet med detta projekt är öka användandet av bästa-praxis beteendehanteringsstrategier i djurhållning och djurhantering. En förstudie har genomförts där vi inventerat områdets nuläge, identifierat goda exempel, och undersökt förutsättningarna samt utarbetat en plan för att skapa en testbäddsmiljö i djurhuset på Sötåsen. Under 2017 kommer vi att påbörja arbetet med att bygga upp en sådan testbädd, arbeta med utveckling av gymnasiekurser i anslutning till djurhuset, samt hålla kortkurser inom ramarna för Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till:

 • Förbättrad djurvälfärd genom ökad kunskap och kompetens.
 • Säkrare djurhantering och färre arbetsrelaterade skador för både människor och djur.
 • Ökat engagemang och nöjdhet hos personal.
 • Ökade möjligheter till fortbildning inom praktisk beteendehantering.
 • Förenklad tillgång till aktuell kunskap och vetenskaplig förankring inom området.
 • Ökat kunskaps- och informationsutbyte mellan personer med specialistkompetens.
 • Fler/nya forskningsprojekt inom beteendehantering.
 • Ökad anställbarhet för elever på Naturbruksskolan Sötåsen efter examen.

Planerat upplägg och genomförande

 • Utveckla en småskalig testbädd för praktisk beteendehantering med sikte mot bästa branschpraxis på Naturbruksskolan Sötåsen.
 • Genom testbädden generera material och resurser till skolans gymnasiekurser och därigenom ge skolans elever ökad erfarenhet av, och övning i, beteendehantering utifrån bästa-praxis.
 • Arrangera kortkurser med fokus på beteendehantering – för information om dessa, se
  Kortkurser Naturbruk
   

Kontakt

Eva Bertilsson
 
0706-58 23 20

uiqt|wBm%vi5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5jmz|qt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}