Kompetensutveckling av Yrkeslärare 2016

Yrkeslärarna har erbjudits kompetensutveckling inom simulatorbaserad undervisning, som ett steg i att ställa om till att använda fler simulatorer i körundervisningen. Detta har stor betydelse för att skolorna ska minska sitt behov av fossila drivmedel för maskiner och bidra till en hållbar utveckling.

Syfte & Mål
Projektet syftade till att:

  • Bidra till en hållbar utveckling inom skogs- och lantbruket
  • Minska användningen av fossila bränslen på skolorna
  • Skapa en tryggare undervisning
  • Sprida kunskap om ny teknik
  • Kompetensutveckla yrkeslärarare för att stärka deras yrkesidentitet, bredda deras nätverk och bidra till nya värdefulla insikter och kunskaper.
  • Öka anställningsbarheten för skolornas elever

Målet med projektet var att kvalitetssäkra omläggningen av undervisningen och bidra till en mer simulatorbaserad körundervisning.

Förväntade effekter & Resultat
Förväntade effekter och resultat av projektet var en ökad användning av simulatorer i körundervisningen och en hög kvalitet på denna undervisning. En högre andel simulatorbaserad undervisning leder till en minskad användning av riktiga maskiner, vilket minskar utsläppet av växthusgaser. Det leder också till en bättre och säkrare undervisnings- och arbetsmiljö där lärare och elever enklare kan kommunicera med varandra.

Aktiviteter i projektet
Projektet delades in i tre olika delar:

  • Uppdragsutbildningar
  • Yrkes-SM i Malmö 24-27 maj 2016
  • Yrkes-EM i Göteborg 30 nov-4 dec 2016

Under Yrkes-SM och Yrkes-EM arrangerade SimGården montrar med prova-på-aktiviteter inom simulatorbaserad undervisning i körteknik. Detta gjordes med hjälp av lärarna inblandade i detta projekt. Det tillsattes även en platschef som ansvarade för tävlingsgrenen ”Agriculture Mechanics” under Yrkes-EM.

Kontakt

Jörgen Holmén
Projektledare
 
0700-852501 

uiqt|wBrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{mrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}