Eldriven kompaktlastare

Demonstration och fälttest av batteridriven kompaktlastare avsedd för inomgårdsarbeten på jordbruk

Eldriven kompaktlastare på Uddetorp

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att stimulera till ökad användning av eldrivna lantbruksmaskiner genom att demonstrera en eldriven kompaktlastare i verklig miljö. I övrigt syftar projektet till att studera möjligheterna för lantbrukaren att använda egenproducerad el och därmed bli självförsörjande på förnybar energi till sin arbetsmaskin. Målen med projektet är bland annat att bidra till att eliminera behovet av diesel för inomgårdstraktorer, analysera och dokumentera skillnader mellan dieseldrivna och eldrivna kompaktlastare, skapa strukturer och säkerhetsrutiner kring användning av eldrivna kompaktlastare och ta fram en förstudie som hanterar möjligheten att använda egenproducerad el.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till:

  • Ökad förståelse för hur en eldriven inomgårdstraktor uppfyller de krav på prestanda och teknik som finns på en sådan maskin inom lantbruket.
  • Minskad dieselanvändning inom lantbruket och därmed minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Förbättrad arbetsmiljö för lantbrukare genom minskade lokala utsläpp och tystare körning.
  • Nya affärsmöjligheter för elfordonsnäringen och lantbrukssektorn.
  • Ökad anställbarhet för elever på Naturbruksskolan Uddetorp efter examen.
  • Lägre driftskostnader för lantbruket.

 

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ersätts dieseldrivna kompaktlastare med eldrivna sådana på tre lantbruk i Sverige samt Naturbruksskolan Uddetorp. De maskinerna studeras under ett års tid. Under året dokumenteras bland annat energianvändning, ljudnivå och kostnader för de eldrivna kompaktlastarna och insamlad data jämförs med motsvarande data från dieseldrivna kompaktlastare. 

Partners

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
www.jti.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
www.sp.se

Wacker Neuson AB 
www.wackerneuson.se

LRF Lantbrukarnas Riksförbund
www.lrf.se

Naturbruksskolan Uddetorp
www.naturbruk.nu

Solkompaniet Konsult Sverige AB

Kontakt

Kontakt

Ola Petterson
 

Gunnar Laurell
 

Finansiärer

Energimyndigheten

Wacker Neuson AB (återförsäljare av Weidemann i Sverige)

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

Naturbruksskolan Uddetorp

Solkompaniet Konsult Sverige AB

uiqt|wBWti5Xm||mz{{wvHr|q5{mWti5Xm||mz{{wvHr|q5{muiqt|wBo}vviz5ti}zmttH%vozmoqwv5{mo}vviz5ti}zmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}