Kompetenscentrum

avskiljareNaturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en del i landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland. Förvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalandsregionens mål att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och samspel stad/land.


Detta görs dels genom att erbjuda ett anpassat utbildningsutbud för näringen samt erbjuda attraktiva forsknings-. försöks-, och testmiljöer för diverse intressenter. Vi har en hel del projekt igång – som du kan läsa mer om i menyn till vänster.

Kontakt

Bo Grenabo Tapper

Kompetenscentrachef
mail:   
tel: 070 - 082 45 17 


Zoltán Dóczi
Verksamhetsutvecklare
 
070 - 082 29 49


Camilla Freitag
Projektledare
 
070-082 42 96


Jörgen Holmén
Verksamhetsutvecklare
 
070 - 085 25 01


Camilla Linder
Verksamhetsutvecklare
 
070 - 020 75 35 


Madeleine Stille Johnsson
Kvalificerad Handläggare
 
073 - 049 99 90  

uiqt|wBjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{mjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%zwt|iv5lwk%zqH%vozmoqwv5{m%zwt|iv5lwk%zqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{mrwzomv5pwtumvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5tqvlmzH%vozmoqwv5{mkiuqtti5tqvlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5{|qttmgrwv{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5{|qttmgrwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}