Kontaktuppgifter för naturbruksskolan Dingle

avskiljare

Växel           0524-282 00
           
Rektor     Elisabeth Gejrot     073-815 53 33
             
             
             
Elevstödsteam            
Skolsköterska     Carolina Stranne
    070-33 40 688
             
             
Kurator     Yvonne Brattberg     070-2669614
   
 
             
Specialpedagog      Monika Stern
    0524-28 229
     
             
IT-Samordnare/Adm. koordinator     Glenn Lundgren     070-2423391
     
     
             
Studie- och yrkesvägsledare      Ewa Norberg     0703785540
             
             
Elevadministratör, CSN ärenden     Glenn Lundgren     070-2423391
             
             
Sjukanmälan      0524-28 201 (telefonsvarare)      
           

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifick information. 

uiqt|wBmtq{ijm|p5omrzw|H%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5omrzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkizwtqvi5nzmqltq|%zH%vozmoqwv5{mkizwtqvi5nzmqltq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jzi||jmzoH%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5jzi||jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBotmvv5t}vlozmvH%vozmoqwv5{motmvv5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%wi5k5vwzjmzoH%vozmoqwv5{mm%wi5k5vwzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBotmvv5t}vlozmvH%vozmoqwv5{motmvv5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}