Klagomålshantering

avskiljare

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det är viktigt för oss att vi får information om brister i undervisningen eller i skolans verksamhet för att kunna åtgärda dessa så snart som möjligt.

Om du har klagomål på utbildningen ska du vända dig till skolan enligt de tre stegen nedan:

1. Vänd dig i första hand till skolan.

Kontakta mentor, lärare eller annan berörd personal vid din skola. Den person du kontaktar ansvarar för att utreda klagomålet och vidta åtgärder, eller lämna klagomålet vidare till rektor.

2. Om berörd personal inte kan lösa problemet, eller om du inte är nöjd, ska du vända dig till rektor på din skola. Rektor utreder klagomålet och vidtar lämpliga åtgärder.

3. Om personal/rektor inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd så ska du kontakta naturbruksförvaltningen. Förvaltningschef ansvarar för utredning och åtgärder. 

Du kontaktar naturbruksförvaltningen genom att maila ditt klagomål till förvaltningschefen,  , eller skicka ditt klagomål per post till:

Naturbrukskansliet
Regionens Hus
541 80 Skövde

Ditt klagomål diarieförs, och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot det. Du har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på klagomålet.

uiqt|wBszq{|qvi5i|ptmqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5i|ptmqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}