Rutin vid flytt av elev med undervisnings- och boendestöd

Hur Naturbruksfövaltningen arbetar med flytt av elev som har undervisnings- och boendestöd.

Kartläggning av stödbehov
Vi börjar alltid med en kartläggning där elevhälsan – i form av specialpedagoger, kuratorer, och psykologer – på avlämnande skola för en dialog med elevhälsan på den skola som ska emot eleven. Elevhälsan tillsammans med rektorer på respektive skola identifierar och kartlägger stödbehovet hos varje enskild elev i dennes nuvarande undervisningssituation samt hur vi som huvudman kan säkerställa detta behov.

Personligt möte
Efter att kartläggningen är klar sker ett möte med vårdnadshavare och elev eller enbart med elev om eleven är myndig. I det mötet samtalar vi kring det stöd och behov som vi kan erbjuda eleven på mottagande skola. Vi gör alltid vårt yttersta för att möta varje enskild individs behov för en kvalitativ undervisning.


uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}