Läsårstider

avskiljare

Läsårstider 2017/2018

hösttermin

9 augusti                                    terminsstart
15-19 september                        lov
30 oktober - 3 november            höstlov
22 december                              terminsavslutning

vårtermin

9 januari                                     terminsstart
2 februari                                    lov
12-16 februari                            sportlov
12-13 mars                                 lov
26 mars - 3 april                         påsklov
10-11 maj                                    lov
13 juni                                         terminsavslutning åk 1, 2 och
                                                   åk 3 inom gymnasiesärskolan
14 juni                                         student åk 3 resp. åk 4

 


 

Läsårstider 2018/2019

hösttermin

8 augusti                                 terminsstart
14-18 september                     lov
29 okt - 2 november               höstlov
20 december                           terminsavslutning

vårtermin

8 januari                                  terminsstart
1 februari                                lov
11-15 februari                         sportlov
11-12 mars                             lov
15-23 april                              påsklov
30-31 maj                               lov
7 juni                                      lov
12 juni                                    terminsavslutning åk 1, 2 och
                                               åk 3 inom gymnasiesärskolan
13 juni                                    student åk 3 resp. åk 4

 
Läsårstider 2016/2017

16 juni terminsavslutning åk 1, 2 och åk 3 inom gymnasiesärskolan

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen: 12 september, 31 oktober, 30 januari, 18 april, 5 juni.

Schemaperioder:
1 vecka 32 – 43 
2 vecka 45 – 3
3 vecka 4 - 13
4 vecka 14 - 24

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}