Vi har rätt utbildning för dig

avskiljare

Det finns 100-tals yrken inom de gröna näringarna och det behövs fler och fler kompetenta och engagerade människor i branschen. Kanske är du en av dem?

Vill du ha hjälp med att hitta en utbildning som passar dig?

Skicka ett mejl, med vad som intresserar dig, till  
så skickar vi en lista på aktuella utbildningar inom ditt intresseområde. 

Kontakt

Vuxenutbildningschef 
Anders Benjaminsson
072-250 84 54
 

Utbildnindsamordnare Strömma
Jan Anderson 
070-890 11 70
  

Utbildningssamordnare Nuntorp
Karin Carlsson
070-545 11 22
 

Utbildningsamordnare Dingle
Maria Johansson
070-264 14 61
 

Utbildningsamordnare Svenljunga
Björn Larsson
0325-477 01
 

Utbildningsamordnare Sötåsen
Karin Ögge
070- 528 68 70
 

Utbildningsamordnare Uddetorp
Lisbeth Thorstensson
070-082 51 85
 

Rektor på BYS
Gunnel Marwén Kastenman
070-082 43 32
e-post

Rektor kommunal vuxenutb.
Mårten Sundblad
073-756 17 49
 

uiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{mvi|}zjz}sH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5ivlmz{wvH%vozmoqwv5{mriv5ivlmz{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5o5kizt{{wvH%vozmoqwv5{msizqv5o5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5l5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5l5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mjrwzv5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5woomH%vozmoqwv5{msizqv5woomH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{jm|p5|pwz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5|pwz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5uiz%wmv5si{|mvuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqt{5{}vljtilH%vozmoqwv5{mvqt{5{}vljtilH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}