Miljö och utveckling

avskiljare
Miljöpolicy
På naturbruksgymnasiet Uddetorp ser vi det som mycket viktigt att hushålla med våra resurser, att vi ska ha en säker och god arbetsmiljö för elever och personal, och att allt vi gör ska genomsyras av kvalitetstänkande.

Vi har sedan många år arbetat med med miljö och arbetsmiljö i ett certifierbart ledningssystem enligt ISO 14001.

Vi kommer under läsåret 2015/2016 att bygga upp ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). Även dessa skall certifieras.

Detta innebär att du som elev bland annat får:

 • Vara utomhus mycket
 • Lära dig att arbeta med djur på ett djurvänligt, tryggt, säkert och effektivt sätt
 • Lära dig att arbeta i jordbruket på ett tryggt, säkert och effektivt sätt
 • Lära dig mycket om växter, djur, natur och miljö, genom praktiskt arbete, teori och studiebesök
 • Lära dig sparsam körning
 • Köra traktorer som går på RME och biogas
 • Vara med och vårda våra fina och artrika naturbetesmarker
 • Släppa ut och se till djur i naturbetesmarkerna
 • Vara på APL-platser som har en säker arbetsmiljö genom att ha haft säkerhetsgenomgång i projektet "Säkert bondförnuft"
 • Äta god hemlagad mat i vår skolrestaurang "Krubban"
 • Delta i temadagar och friluftsdagar med tema natur och miljö
 • Ordna temadagar och aktiviteter för övriga elever som en del av kursen Naturkunskap
 • Möjlighet att vara med och påverka i vår miljögrupp, vårt matråd eller som elevskyddsombud, på skolkonferensen, i elevrådet eller som      kamratstödjare
 • Gå i en trygg skola med god sammanhållning och trevlig arbetsmiljö både ute och inne
uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}