Kontakt

avskiljare

Växel     telefon: 010-441 38 50    
             
Rektor     Anders Benjaminsson     072-2508454 
      e-mail
     0705 88 85 56
             
Elevstödsteam            
Kurator     Birgitta Stålberg     0705 88 85 56
  e-mail  
             
Specialpedagog      Anna Trandén      070-0825183
  e-mail
 
             
Skolsköterska     Gunnel Svensson     076-1183485
      e-mail
     
             
Studie och yrkesvägledare     Madelaine Bergman     070-0824351
      e-mail
     
           
Adm. koordinator
    Ylva Öhman     010-4413850 
      e-mail     076-1183470
             
Internat     Patrik Gustavsson     0705 249080 
    e-mail      

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifik information. 

Kontakt

Rektor
Anders Benjaminsson
072-250 84 54 
 

Postadress
Naturbruksskolan Uddetorp
Regionens Hus
541 80 Skövde  

uiqt|wBivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5{|iptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{mnqtmB66666vjo}ll%wqv7:6]{mz{Pwum+6ivvxm88<6,?<%vzqo|6ivvi5i5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5i5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtiqvm5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtiqvm5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%yt%vi5wpuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi|zqs5r5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}