Lantbruksdjur

avskiljare

För dig som är intresserad av djur är lantbruk en lämplig inriktning. Du kommer nära djuren och får träna upp ditt handlag med djur för att sköta kor, smågrisar, tackor med lamm mm. Denna djurutbildning ger dig goda kunskaper för att sköta både små och stora djur.

En stor del av arbetstillfällena i lantbruk innebär arbete med djur. Det är en allsidig utbildning där vi lär oss grunderna och har ett helhetsperspektiv i utbildningen som är nödvändig för hållbarhetsperspektivet. I utbildningen får du grunderna i biologi, teknik och ekonomi. Det innebär att du får lära dig både om traktorkörning och växtodling förutom lantbruksdjur som är den största delen av utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Som elev får du praktik på såväl svenska som utländska företag. Våra elever har bland annat praktiserat på stora gårdar som till exempel Vadsbo mjölk och Vadsbo växtodling, Stora Markie Gods samt på danska, engelska, franska och irländska gårdar.

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}