Kontaktuppgifter för naturbruksskolan Sötåsen

avskiljare

Växel  
  0506-16800
       
Rektor   Jenny Jacobsson   070-081 65 48 
    e-mail
   
         
Rektor för gymnasiesärskolan   Anders Nordström    076 306 04 16 
    e-mail    
         
Elevhälsoteam:        
Kurator/arbetslagsledare elevhälsan   Lotta Forsberg   076-9402513
         
Kurator   Peter Dahlqvist
  070-020 67 81
         
Specialpedagog med   Marianne Nilsson
 
förvaltningsansvar  e-mail
0700-82 51 95
         
Specialpedagog   Susanne Ornblad   0761-416980
         
Specialpedagog/talpedagog   Lena Martinsson   0700-824440
         
Specialpedagog (även för Axevalla)   Maria Rietz   0700-852606
         
Skolsköterska   Kristina Emanuelsson   0769-40 25 14
    e-mail
   
         
Studie och yrkesvägledare   Madelaine Bergman   070-08 24 351
    e-mail
   
         
Expedition & utbildningsadmin   Marina Staav   0506-16800 
    e-mail    

     
Internat - arbetslagsledare   Tobias Rapp   070-53 168 33 
  e-mail    
       
Sjukanmälan       0506-168 00
         

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifik information. 

uiqt|wBrmvv%y5j5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5vqt{{wv4tqvlpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtiqvm5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqvi5{|ii%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wjqi{5zixxH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}