Kontaktuppgifter för naturbruksskolan Strömma

avskiljare

Växel    
    0301-475 00
           
Rektor     Håkan Magnusson     070-5826875
       
     
             
Elevstödsteam            
Kurator     Charlotte Norén
    0301-475 07 
   

             
Specialpedagog      Pia Gam Jensen
    0301-475 06
   
 
             
             
Studie och yrkesvägledare     Anette Karlenstrom
    0301 475 47
       
     
             
 LSS-ansvarig     Jonatan Börjesson     073 5068948
       
     

         
Sjukanmälan     0301-475 00 (ej telefonsvarare)     07:30-
           
Adm. koordinator     Ulrika Wallin     0301-475 00
           

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifik information. 

uiqt|wBpisiv5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5u5vwzmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5u5vwzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5oiu4rmv{mvH%vozmoqwv5{mxqi5oiu4rmv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5siztmv{|zwuH%vozmoqwv5{mivm||m5siztmv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|iv5jwzrm{{wvH%vozmoqwv5{mrwvi|iv5jwzrm{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}