Kontaktuppgifter för naturbruksskolan Nuntorp

avskiljare

Växel           0521-28 28 50
             
Rektor     Mårten Sundblad     073-7561749
       
     
             
Elevstödsteam            
Skolsköterska     Anita Sundin-Johanssont     0521-28 28 59
             
Kurator     Camilla Björk     072-7026152
   
 
             
Specialpedagog      Christina Torrestad
    0524-28 229
     
             
Psykolog
    Marita Randevåg      
             
             
Studie & Yrkesvägledare     Ewa Norberg      
             
             
Sjukanmälan     0521-28 28 50     kl. 07.30-
           
Adm. koordinator     Marianne Ervestrand     0725443502
     
     

Fler kontakter

För fullständiga kontaktlistor besök vår gemensamma sida för skolspecifik information.
Skolspecifik information. 

uiqt|wBuiz|mv5{}vljtilH%vozmoqwv5{muiz|mv5{}vljtilH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5jrwzs5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5jrwzs5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5kpiztw||i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5|wzzm{|ilH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5|wzzm{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5i5{|mzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq|i5zivlm%vioH%vozmoqwv5{muizq|i5zivlm%vioH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%wi5k5vwzjmzoH%vozmoqwv5{mm%wi5k5vwzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBv}v|wzxH%vozmoqwv5{mv}v|wzxH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}