Axevalla – vårt hästcentrum

avskiljare

Just nu sker stora satsningar på och i anslutning till Axevalla travbana där ett regionalt hästcentrum håller på att byggas upp. Många intressenter är involverade bland andra: travbanan, ridskolan Skålltorp, SLU, Skara kommun, Biologiska Yrkeshögskolan och så Naturbruksförvaltningen. Hästcentrumet bygger på att olika intressenter utvecklar sina respektive verksamheter i samverkan där resurser i form av anläggningar, lokaler, kompetens och satsningar kan samutnyttjas för hela områdets bästa. Det gör att varje verksamhet bidrar med delar som bygger en helhet som erbjuder större möjligheter än någon annan anläggning i landet kommer att kunna göra.

Hållbar hästhållning
Ett framtida hållbart hästföretagande kräver hästhållningssystem och andra förutsättningar som tar hänsyn både till hästens behov, djurskyddslagstiftningen, företagares- och medarbetares behov av en ergonomisk och arbetsmiljömässigt god miljö samt en rationell skötsel som möjliggör en hållbar ekonomi för företagaren. Vi arbetar tillsammans med näringen och forskare med att stärka näringens förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att utveckla försök och forskning kring hållbara hästhållningssystem i anslutning till Axevallatravet.

Hovslageriutbildning
Hovslagarskolan i Skara har bedrivits sedan 1700-talet och är den enda svenska hovslagarutbildning som är godkänd av Europeiska Hovslagareorganisationen EFFA. Idag bedrivs dels grundutbildning och dels påbyggnadsutbildning.

Rid- och travutbildning på elitnivå
Axevalla erbjuder en anläggning som ger förutsättningar att nå utbildningsmålen, möjlighet att träna för kvalificerade tränare och tävla för sin och hästarnas meritering. Det finns gott om stallplatser och boende kommer att erbjudas i anslutning till området.

Här finns en anläggning som möjliggör en professionell utbildning och som på sikt uppfyller kraven för tävlingar inom hoppning, dressyr och fälttävlan på hög nivå.

Förbindelserna är goda med både Skara och Skövde.

PDF över området

PDF över området på Axevalla som ska byggas i etapper.

Klicka här

Film

Se vår film kring satsningen på Axevalla hästcentrum på nedan länk:

Länk till film på YouTube

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}