Naturbruksskolan Svenljunga

avskiljare

Naturbruksskolan Svenljunga utmärker sig i Västra Götaland genom att vara ett centrum för utbildning och utveckling inom skog. På skolan finns en skogsareal på cirka 800 hektar, flera vilthägn och faciliteter för att arbeta med djur. På skolan drivs effektiviseringsprojekt, bland annat en energiautonom timmerstuga som är byggd med nygamla metoder för att tackla nutida klimatutmaningar. Läs mer om timmerstugan här

Skog
Skogsutbildningarna sker till stor del på skolans egna skogsmarker men också hos privata markägare och bolag. Skolans maskinpark är modern och man hyr in nya skotare och skördare.

Jakt och viltvård
För jaktutbildningen har skolan dessutom egna hägn med dovhjort och vildsvin. Förutom jakt på egna marker förekommer även jaktresor. I skolans hägn jagas hjort och vildsvin som tas om hand i vår moderna och nya vilthanteringsanläggning. Skolan har även hundträningshägn för att träna hund på vildsvin. Jakten bedrivs i hela Västsverige där vi har ungefär 2500 hektar varav 1200 hektar i direkt anslutning till skolan.

Naturguidning
Håll överlevnadskurser, bli certifierad Topprepsinstruktör i vår egen splitternya Multihall med 8 meters klättervägg. Lär dig sanordna kanotturer och planera/genomföra dag- och nattäventyr. Som naturguide har du ett brett arbetsområde - naturen. Upplevelsenäringen behöver entreprenörer och yrkeskunnande. 

Högskolebehörighet
Förutom en yrkesexamen får du grundläggande behörighet som öppnar upp för fler möjligheter efter studenten som att läsa vidare på högskola till exempelvis skogsmästare, jägmästare eller viltmästare.

Besök oss!

Välkommen ut till våra skolor.

besoksdag puff

Läs mer här

Kontakt

Rektor
tf. Sakari Lempessalmi 
e-mail

Växel
0325-477 00

Postadress
Naturbruksskolan Svenljunga
Regionens Hus
541 80 Skövde 

uiqt|wB{isizq5tmuxm{{ituqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}